Dịch vụ thị trường vốn

Là công ty chứng khoán được cấp phép thực hiện tất cả các nghiệp vụ tại Việt Nam, chúng tôi cung cấp các sản phẩm – dịch vụ chứng khoán vốn từ khi còn là doanh nghiệp tư nhân/nhà nước cho tới khi các nhà đầu tư/cổ đông thoái vốn, bao gồm:

  • Tư vấn cổ phần hóa

  • Bảo lãnh phát hành

  • Tư vấn phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng

  • Tư vấn phát hành thêm (riêng lẻ hoặc ra công chúng) cổ phiếu hoặc trái phiếu chuyển đổi/trái phiếu kèm chứng quyền

  • Tư vấn niêm yết/niêm yết cửa sau

  • Tư vấn thoái vốn

Bên cạnh các dịch vụ chứng khoán vốn, chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khác như tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn định giá, tư vấn quản trị công ty đại chúng, đại lý chào mua công khai,… với mục tiêu đem lại cho khách hàng giải pháp tư vấn tài chính toàn diện và đầy đủ.