Giới thiệu

Nếu Quý Doanh nghiệp có nhu cầu mua hoặc sáp nhập một doanh nghiệp khác, bán một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư hiện tại, huy động vốn để tài trợ hoạt động kinh doanh hiện tại hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh, cổ phần hóa hoặc niêm yết cổ phiếu/trái phiếu, dịch vụ ngân hàng đầu tư đa dạng của chúng tôi trong lĩnh vực mua bán và sáp nhập, thị trường vốn nợ và vốn cổ phần sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu với chi phí hợp lý.

Đội ngũ nhân sự có kinh nghiệm, được đào tạo bài bản của chúng tôi cam kết mang lại cho Quý Doanh nghiệp một dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, có chất lượng cao. Với việc tiếp cận dễ dàng với trên 600 doanh nghiệp lớn và 12.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc nhiều ngành kinh tế khác nhau trong và ngoài nước sẽ giúp chúng tôi có thể tìm kiếm các đối tác tiềm năng cho cả bên bán và bên mua một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Để hiểu thêm về kinh nghiệm và đội ngũ Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư (IB) của chúng tôi, Quý Doanh nghiệp vui lòng tham khảo Brochure tại đây: 

IB Brochure