Đội ngũ nhân sự

Chúng tôi hiểu rằng nhân sự chính là tài sản cốt lõi tạo ra dấu ấn của KBSV trong các dịch vụ ngân hàng đầu tư. KBSV không ngừng tìm kiếm, tuyển dụng và phát triển những nhân sự tiềm năng để xây dựng và hoàn thiện đội ngũ chuyên gia tài chính và thu xếp vốn. Với môi trường làm việc cởi mở, chuyên nghiệp, chúng tôi luôn tạo điều kiện cho đội ngũ của mình được phát huy và cống hiến hết sức mình. 

Bên cạnh đội ngũ chuyên gia am hiểu thị trường Việt Nam, chúng tôi còn có các chuyên gia tài chính hàng đầu từ các thị trường tài chính khu vực. Sự song hành và hợp tác trên nhiều thị trường giúp KBSV có thể đưa ra các giải pháp toàn diện và triển khai các giải pháp/phương án hiệu quả nhất cho khách hàng.