Bản tin ngày/tuần

Bản tin chứng khoán 29/05/2023

29/05/2023 04:29:00 PM
TTCK tăng điểm mạnh/ NĐT được khuyến nghị chỉ tham gia trading với 1 tỷ trọng thấp, kê mua khi giá cổ phiếu điều chỉnh về lại hỗ trợ và tránh mua đuổi trong các nhịp tăng vượt đỉnh

Bản tin chứng khoán 26/05/2023

26/05/2023 04:43:14 PM
TTCK Việt Nam diễn biến giằng co trước khi giảm điểm nhẹ về cuối phiên/NĐT được khuyến nghị chỉ tham gia trading với 1 tỷ trọng thấp, kê mua khi giá cổ phiếu điều chỉnh về lại hỗ trợ và tránh mua đuổi trong các nhịp tăng vượt đỉnh.

Bản tin chứng khoán 25/05/2023

25/05/2023 05:43:23 PM
TTCK tăng điểm nhẹ /NĐT được khuyến nghị chỉ tham gia trading với 1 tỷ trọng thấp

Bản tin chứng khoán 24/05/2023

24/05/2023 04:06:38 PM
TTCK giảm điểm/NĐT được khuyến nghị chỉ tham gia trading với 1 tỷ trọng thấp, kê mua khi giá cổ phiếu điều chỉnh về lại hỗ trợ và tránh mua đuổi trong các nhịp tăng vượt đỉnh.

Bản tin chứng khoán 23/05/2023

23/05/2023 04:59:50 PM
TTCK giảm điểm/ NĐT có thể tham gia trading với tỷ trọng thấp nhưng chỉ kê mua khi giá cp điều chỉnh về lại hỗ trợ, tránh mua đuổi trong nhịp tăng vượt đỉnh

Bản tin chứng khoán 22/05/2023

22/05/2023 04:45:50 PM
TTCK Việt Nam tăng điểm/NĐT được khuyến nghị tạm đứng ngoài thị trường hoặc chỉ tham gia với 1 tỷ trọng thấp.

Bản tin chứng khoán 19/05/2023

19/05/2023 04:24:44 PM
TTCK Việt Nam giảm điểm/ NĐT được khuyến nghị tạm đứng ngoài thị trường hoặc chỉ tham gia với 1 tỷ trọng thấp.

Bản tin chứng khoán 18/05/2023

18/05/2023 05:38:40 PM
TTCK Việt Nam tăng điểm/ NĐT được khuyến nghị tạm đứng ngoài thị trường hoặc chỉ tham gia với 1 tỷ trọng thấp.

Bản tin chứng khoán 17/05/2023

17/05/2023 03:57:45 PM
TTCK giảm điểm/ NĐT được khuyến nghị tạm đứng ngoài thị trường hoặc chỉ tham gia với 1 tỷ trọng thấp

Bản tin chứng khoán 16/05/2023

16/05/2023 05:11:40 PM
TTCK tăng điểm/ NĐT được khuyến nghị tạm đứng ngoài thị trường hoặc chỉ tham gia với 1 tỷ trọng thấp