KBSV- Báo cáo Tài chính quý II.2022

20/07/2022 10:47:00 AM - 982 lượt xem
Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) xin trân trọng gửi tới Quý nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý II.2022 tại ngày 30/06/2022. Chi tiết xin xem tài liệu đính kèm dưới đây:
1. Báo cáo tài chính quý II.2022
2. Công văn giải trình nguyên nhân thay đổi lợi nhuận sau thuế.