KBSV- Báo cáo Tài chính quý IV.2022

18/01/2023 02:35:04 PM - 611 lượt xem
Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) xin trân trọng gửi tới Quý nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý IV.2022 tại ngày 31/12/2022. Chi tiết xin xem tài liệu đính kèm dưới đây:
1. Báo cáo tài chính quý IV.2022
2. Công văn giải trình nguyên nhân thay đổi lợi nhuận sau thuế.