KBSV-TB-UBCKNN đã nhận được đầy đủ hồ sơ chào bán cổ phiếu cho đông hiện hữu của KBSV

31/10/2018 11:17:00 AM - 860 lượt xem

Ngày 31/10/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Công văn số 7366/UBCK-QLKD về việc đã nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam theo file đính kèm.

 

Trân trọng,

 

Công văn số 7366/UBCK-QLKD