KBSV-Thông báo hủy đăng ký chứng khoán tại VSD

31/10/2018 11:19:00 AM - 978 lượt xem

Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) xin trân trọng thông báo về việc hủy đăng ký chứng khoán của KBSV tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) như sau:

 

- Tổ chức đăng ký: Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam

- Trụ sở chính: Tầng 1 và Tầng 3, Tòa nhà Sky City, số 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam

- Mã chứng khoán: MSI

- Mã ISIN: VN000000MSI4

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)

- Số lượng chứng khoán hủy đăng ký: 30.000.000 cổ phiếu

- Tổng giá trị chứng khoán hủy đăng ký: 300.000.000.000 đồng

- Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 31/10/2018

- Lý do hủy đăng ký: KBSV không còn đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng

 

Kể từ ngày 01/11/2018 các cổ đông đã lưu ký chứng khoán tại VSD liên hệ với KBSV để cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Đối với các cổ đông chưa thực hiện lưu ký chứng khoán tại VSD thì Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần đã được cấp trước đây vẫn còn giá trị hiệu lực.

 

Trân trọng thông báo!