KBSV- Thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng

05/10/2018 11:19:00 AM - 960 lượt xem
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty

Tên công ty: Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 1 và tầng 3, Tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
Điện thoại: (024) 7303 5333; Fax: (024) 3776 5928
Căn cứ nội dung công văn số 6846/UBCK-QLKD ngày 04/10/2018 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước V/v: Hủy đăng ký Công ty đại chúng đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam kể từ ngày 20/08/2018.

Nay Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam thông báo để Quý cổ đông được biết.
 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC
 
 
 
Nguyễn Đức Hoàn
Công văn số 6846/UBCK-QLKD