KBSV_BCTC bán niên và BC ATTC tại ngày 30/06/2023 đã được soát xét

14/08/2023 02:35:46 PM - 1.350 lượt xem

Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) xin trân trọng gửi tới Quý nhà đầu tư Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được soát xét tại ngày 30/06/2023. Chi tiết xin xem tài liệu đính kèm dưới đây:

1. Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được soát xét

2. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/6/2023 đã được soát xét

3. Công văn giải trình lợi nhuận giảm so với cùng kỳ năm trước