KBSV_CBTT_Báo cáo Tài chính năm 2023 và Báo cáo tỷ lệ ATTC tại ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán

28/03/2024 03:30:35 PM - 243 lượt xem
Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2023 và Báo cáo tỷ lệ ATTC tại ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán. Chi tiết vui lòng xem tài liệu đính kèm dưới đây:

1. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
2. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán.
3. Công văn giải trình chênh lệch LNST năm 2023.