KBSV_CBTT_Nghị quyết số 25/2024/NQ-HĐQT ngày 01/07/2024 của HĐQT V/v thông qua hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB)

01/07/2024 11:26:08 AM - 81 lượt xem
Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam Công bố thông tin nghị quyết số 25/2024/QĐ-HĐQT ngày 01/07/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB).

Chi tiết vui lòng xem File đính kèm.