KBSV_CBTT_Quyết định số 21/2024/QĐ-HĐQT ngày 13/06/2024 của HĐQT V/v thông qua hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

13/06/2024 02:23:52 PM - 145 lượt xem
Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam Công bố thông tin quyết định số 21/2024/QĐ-HĐQT ngày 13/06/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Chi tiết vui lòng xem File đính kèm.