KBSV_CBTT_Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của chi nhánh Hà Nội và chi nhánh Sài Gòn do Sở Kế hoạch đầu tư cấp ngày 19/03/2024

22/03/2024 03:16:12 PM - 116 lượt xem
Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam Công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của chi nhánh Hà Nội và chi nhánh Sài Gòn do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 19/03/2024.

Chi tiết vui lòng xem File đính kèm.