KBSV_CBTT_Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của chi nhánh Hồ Chí Minh do Sở Kế hoạch đầu tư cấp ngày 22/03/2024

26/03/2024 02:14:17 PM - 99 lượt xem
Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam Công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của chi nhánh Hồ Chí Minh do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 22/03/2024.

Chi tiết vui lòng xem File đính kèm.