KBSV_CBTT_Thông qua quy chế quản trị nội bộ công ty

29/04/2024 11:36:42 AM - 232 lượt xem
Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam công bố thông tin về việc thông qua Quy chế quản trị nội bộ công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2024.

Chi tết vui lòng xem file đính kèm.


Quy chế quản trị nội bộ
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông