Hướng dẫn thay đổi CMND/CCCD

Hướng dẫn cập nhật thông tin CMND/CCCD
Quý khách hàng có thể thực hiện thay đổi thông tin trực tiếp các điểm giao dịch của KBSV (chi tiết điểm giao dịch trong bảng bên dưới) hoặc thực hiện thay đổi online qua ứng dụng KB Mobile với thao tác vô cùng đơn giản như sau: 
Lưu ý: tính năng thay đổi CMND/CCCD chỉ áp dụng đối với các Khách hàng sử dụng CCCD gắn chip.

Mẫu thay đổi thông tin tham khảo tại đây.