Báo cáo triển vọng kinh tế vĩ mô

Triển vọng kinh tế Việt Nam 2Q2024

12/04/2024 05:15:21 PM
Điểm sáng tăng trưởng, thận trọng tỷ giá
Tải về

Triển vọng kinh tế Việt Nam 2024

25/01/2024 03:21:33 PM
Bức tranh khởi sắc
Tải về

Triển vọng kinh tế Việt Nam 4Q/2023

18/10/2023 10:52:38 AM
Tăng trưởng hồi phục với áp lực gia tăng
Tải về

Triển vọng kinh tế Việt Nam 2H2023

18/07/2023 05:25:02 PM
Động lực đến từ các chính sách hỗ trợ
Tải về

Triển vọng kinh tế Việt Nam Quý 2/2023

14/04/2023 03:22:00 PM
Tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ
Tải về

Triển vọng kinh tế Việt Nam 2023

18/01/2023 04:09:00 PM
Chậm mà chắc
Tải về

Triển vọng kinh tế Việt Nam 4Q2022

14/10/2022 04:39:00 PM
Không gian chính sách dần thu hẹp
Tải về

Triển vọng kinh tế Việt Nam 2H2022

14/07/2022 02:59:00 PM
Nội lực vững chắc
Tải về

Triển vọng kinh tế Việt Nam Quý 2/2022

18/04/2022 10:36:00 AM
1, Tăng trưởng GDP năm 2022 được dự báo tăng 6.3%/ 2) CPI bình quân ở mức 3.8%/ 3, Lãi suất huy động sẽ tăng (0.5 - 1%), và lãi suất cho vay cũng tăng (khoảng 0.3 - 0.5%). Dự báo NHNN vẫn sẽ giữ nguyên các loại lãi suất điều hành và tăng trưởng tín dụng mục tiêu đạt 14%/ 4,Tỷ giá USD/VND dự báo tăng nhẹ 0.5-1%.
Tải về

Triển vọng kinh tế Việt Nam 2022

13/01/2022 11:35:00 AM
1, Tăng trưởng GDP năm 2022 được dự báo tăng 6.3%/ 2, CPI bình quân ở mức 3.8%/ 3 Định hướng hỗ trợ chính sách tiền tệ của NHNN vẫn được duy trì, NHNN vẫn sẽ giữ nguyên các loại lãi suất điều hành, và tăng trưởng tín dụng mục tiêu đạt 14%/ 4, Mặt bằng lãi suất cho vay đi ngang và có thể giảm nhẹ ở một số ngành nghề ưu tiên dưới tác động của gói hỗ trợ cấp bù lãi suất của Chính Phủ, trong khi lãi suất huy động sẽ nhích tăng (trên dưới 0.5%)/ 5, Tỷ giá USD/VND dự báo tăng nhẹ 0.5-1%
Tải về