Quy định Công bố Thông tin và Báo cáo Cơ quan Nhà nước tại KBSV

09/12/2022 09:23:00 AM - 534 lượt xem
Quy định Công bố thông tin và Báo cáo Cơ quan Nhà nước tại KBSV
Mã số: QĐ.BC&CBTT.004
Ban hành ngày 09 tháng 12 năm 2022

Thông tin chi tiết trong tài liệu đính kèm:

Quy định CBTT và Báo cáo Cơ quan NN tại KBSV