Trung tâm phân tích

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Báo cáo lần đầu

20/02/2019 10:26:00 AM
Hoạt động kinh doanh gắn liền với hệ sinh thái của 3 doanh nghiệp lớn: Vingroup – Masan – Vietnam Airlines./ Ngân hàng số 1 về cho vay mua nhà, tư vấn trái phiếu, bancassurance và ngân hàng giao dịch./ Tiềm năng tăng trưởng trong năm 2019 và cả về dài hạn rất khả quan. Tuy nhiên rủi ro lớn nhất cũng xuất phát từ chính lợi thế hiện có, là sự phụ thuộc vào một nhóm KH lớn./ Cơ hội đầu tư trong ngắn hạn có thể xuất hiện nhờ thị trường ổn định hơn, nhưng nên thận trọng khi đầu tư dài hạn hơn (từ 3 – 4 năm)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh - Báo cáo cập nhật

30/01/2019 09:48:00 AM
Doanh thu và lợi nhuận của DXG trong năm 2018 đều tăng trưởng khả quan./Các mảng hoạt động kinh doanh đều tăng trưởng so với năm 2017./Lợi nhuận từ các dự án của LDG đem lại doanh thu đột biến cho DXG.

CTCP Thế giới số - Báo cáo thăm doanh nghiệp

29/01/2019 05:05:00 PM
Doanh thu Q4.2018 tăng 39% QoQ, LNST tăng 43% QoQ./ Doanh thu 12T.2018 tăng 56% YoY, LNST tăng 39% YoY, vượt kế hoạch năm./ Doanh thu 2019 dự kiến tăng 20%, LNST tăng 25%.

Công ty Cổ phần CMC - Báo cáo cập nhật

29/01/2019 09:39:00 AM
Doanh thu năm 2018 tăng 22.8% yoy, LNTT giảm 3.7% yoy, hoàn thành 80.5% kế hoạch đề ra./Doanh thu 2019 dự kiến tăng 10.6% yoy, LNTT dự kiến tăng 5.26% yoy do khả năng tiêu thụ sản phẩm gạch thấm muối tan không thuận lợi như dự kiến ban đầu

Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu - Báo cáo cập nhật

29/01/2019 09:33:00 AM
Hầu hết các khoản đầu tư đột biến được ghi nhận trong năm 2018./Thu nhập ngoài lãi sẽ chỉ tăng trưởng ở mức vừa phải./Tín dụng bán lẻ vẫn sẽ dẫn dắt hoạt động tín dụng trong năm 2019./NIM vẫn có thể tăng nhẹ, ROE duy trì mức ổn định trên 20%.

CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát - Báo cáo thăm doanh nghiệp

18/01/2019 05:14:00 PM
Doanh thu năm 2018 tăng 50% yoy, LNST giảm 24% yoy, hoàn thành 60% kế hoạch đề ra./ Doanh thu 2019 dự kiến tăng 100% yoy, LNST tăng 155% yoy.

Triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam 2019

05/01/2019 03:26:00 PM
Thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2018 trải qua nhiều biến động mạnh, trái ngược với xu hướng tăng trưởng ổn định của giai đoạn 2016-2017. Các yếu tố trong nước vẫn diễn biến tích cực và mang tính hỗ trợ cho thị trường. Tuy nhiên, tác động mạnh của các yếu tố rủi ro ngoại biên khiến các chỉ số chính đồng loạt điều chỉnh trong năm 2018. Đáng chú ý, khối ngoại có năm mua ròng kỷ lục trên TTCK Việt Nam trong năm 2018 (trái ngược với xu hướng rút ròng tại các thị trường mới nổi), với giá trị mua tập trung ở các thương vụ thỏa thuận lớn tại VHM, VRE, YEG, MSN… TTCK Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục biến động mạnh trong năm 2019 với các yếu tố ngoại biên vẫn mang tính chi phối, trong khi các rủi ro trong nước nhìn chung chưa đáng lo ngại. Tăng trưởng kinh tế cũng như tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết được dự báo sẽ chậm lại so với 2018 nhưng vẫn ở mức khả quan, chính sách tiền tệ của NHNN thận trọng hơn nhưng về tổng thể vẫn mang tính nới lỏng. Vùn

Triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2019

05/01/2019 03:25:00 PM
Tăng trưởng GDP: GDP năm 2018 tăng trưởng vượt bậc ở mức 7.08%, nhờ đóng góp đến từ lĩnh vực chế biến chế tạo. Dự báo tăng trưởng GDP năm 2019 đạt 6.6 – 6.8%. Lạm phát: CPI bình quân năm 2018 đạt 3.54%, dưới áp lực tăng của giá xăng dầu, y tế và lương thực thực phẩm. CPI trong năm 2019 dự báo trong khoảng 3.8 – 4.0%. Chính sách tiền tệ: Chính sách tiền tệ năm 2018 mang tính thận trọng với tăng trưởng M2 và tín dụng đều giảm mạnh so với năm 2017. Dự báo trong năm 2019, chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục được NHNN điều hành thận trọng, tăng trưởng M2 và tín dụng được dự báo lần lượt ở mức 11- 13% và 13 - 15%. Tỷ giá hối đoái: Đồng VND mất giá khoảng 2.4% trong năm 2018 do ảnh hưởng của các yếu tố ngoại biên. Mức mất giá ước tính trong năm 2019 là vào khoảng 2.3 -2.5%.

CTCP Tập đoàn Đất Xanh - Báo cáo lần đầu

12/11/2018 10:21:00 AM
Mô hình kinh doanh khép kín tạo ra lợi thế cạnh tranh và nền tảng vững chắc cho doanh nghiệp./ Nền tảng môi giới vững chắc hỗ trợ hoạt động đầu tư đồng thời đem đến dòng tiền ổn định cho DXG./ Quỹ đất hiện có đảm bảo cho sự phát triển của DXG trong 5 năm tới./ Định hướng phát triển sản phẩm đúng đắn đem đến cơ hội cho DXG./ Lợi nhuận từ các dự án của LDG có thể đem lại doanh thu đột biến cho DXG.

Ngân hàng TMCP Á Châu - Báo cáo lần đầu

29/10/2018 10:11:00 AM
Tài sản lành mạnh và hệ số an toàn vốn cao là nền tảng cho tăng trưởng tín dụng bền vững, hạn chế rủi ro/ Chiến lược “Ngân hàng tương lai”, đặt trọng tâm phát triển ngân hàng bán lẻ, mở rộng NIM, duy trì ROE ở mức cao trong ngành/ Lợi nhuận đột biến đến từ thu nhập ngoài lãi đóng góp lớn vào TOI 2 – 3 năm tiếp theo/ LNST 2018 tăng trưởng hơn 130%, duy trì mức bền vững 15 – 20% trong các năm tiếp theo/ Rủi ro lớn nhất đến từ chu kỳ tín dụng và các chính sách từ NHNN