Bản tin ngày/tuần

Bản tin chứng khoán 23/09/2021

23/09/2021 05:02:00 PM
TTCK Việt Nam tăng điểm/ NĐT được khuyến nghị duy trì vị thế trung hạn và tiếp tục nắm giữ vị thế trading đã mở trở lại tại vùng hỗ trợ.

Bản tin chứng khoán 22/09/2021

22/09/2021 05:32:00 PM
TTCK Việt Nam tăng điểm/NĐT được khuyến nghị duy trì vị thế trung hạn và tiếp tục nắm giữ vị thế trading đã mở trở lại tại vùng hỗ trợ.

Bản tinh chứng khoán 21/09/2021

21/09/2021 04:54:00 PM
TTCK Việt Nam giảm điểm tương đồng với diễn biến thị trường chứng khoán thế giới khi các nhà đầu tư lo ngại cuộc họp của Fed tuần này có thể đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cao hơn nữa/ NĐT được khuyến nghị duy trì vị thế trung hạn và tiếp tục trải lệnh mua trở lại 1 phần vị thế trading khi chỉ số quay xuống vùng hỗ trợ đã đề cập.

Bản tin chứng khoán 20/09/2021

20/09/2021 05:57:00 PM
Chỉ số VN-Index giảm điểm trước lực bán gia tăng vào cuối phiên/NĐT được khuyến nghị duy trì vị thế trung hạn và có thể linh hoạt trải lệnh mua trở lại 1 phần vị thế trading khi chỉ số quay xuống các vùng hỗ trợ đã đề cập

Bản tin chứng khoán 17/09/2021

17/09/2021 04:54:00 PM
TTCK Việt Nam tăng điểm/NĐT được khuyến nghị duy trì vị thế trung hạn và tiếp tục trải bán 1 phần vị thế trading khi chỉ số tiếp cận vùng kháng cự đã đề cập

Bản tin chứng khoán 16/09/2021

16/09/2021 05:03:00 PM
TTCK Việt Nam tăng điểm/ NĐT được khuyến nghị duy trì vị thế trung hạn và tiếp tục trải bán trading 1 phần tỷ trọng danh mục khi chỉ số tiếp cận vùng kháng cự đã đề cập.

Bản tin chứng khoán 15/09/2021

15/09/2021 05:06:00 PM
TTCK Việt Nam tăng điểm/NĐT được khuyến nghị tiếp tục duy trì vị thế trung hạn và kết hợp bán trading 1 phần tỷ trọng danh mục khi chỉ số tiếp cận vùng kháng cự đã đề cập

Bản tin chứng khoán 14/09/2021

14/09/2021 05:00:00 PM
TTCK Việt Nam giảm điểm/NĐT được khuyến nghị tiếp tục duy trì vị thế trung hạn và linh hoạt áp dụng chiến lược trading 2 chiều cho 1 phần nhỏ tỷ trọng, mua khi chỉ số giảm về hỗ trợ - bán khi chỉ số tăng chạm kháng cự.

Bản tin chứng khoán 13/09/2021

13/09/2021 05:41:00 PM
TTCK Việt Nam giảm điểm/NĐT được khuyến nghị tiếp tục duy trì vị thế trung hạn và linh hoạt áp dụng chiến lược trading 2 chiều cho 1 phần nhỏ tỷ trọng, mua khi chỉ số giảm về hỗ trợ - bán khi chỉ số tăng chạm kháng cự.

Bản tin chứng khoán 10/09/2021

10/09/2021 04:51:00 PM
TTCK Việt Nam tăng điểm/NĐT được khuyến nghị tiếp tục duy trì vị thế trung hạn, có thể chốt lời một phần vị thế trading ngắn hạn khi chỉ số thử thách vùng kháng cự đã đề cập.