Bản tin ngày/tuần

Bản tin chứng khoán 04/10/2021

04/10/2021 05:36:00 PM
TTCK Việt Nam tăng điểm/NĐT được khuyến nghị nắm giữ vị thế trung hạn và chỉ kê mua lại một phần vị thế trading ở vùng giá thấp trong các nhịp điều chỉnh về lại hỗ trợ

Bản tin chứng khoán 10/01/2021

01/10/2021 05:40:00 PM
TTCK Việt Nam giảm điểm/NĐT được khuyến nghị nắm giữ vị thế trung hạn và chỉ kê mua lại một phần vị thế trading ở vùng giá thấp trong các nhịp điều chỉnh về lại hỗ trợ.

Bản tin chứng khoán 30/09/2021

30/09/2021 05:35:00 PM
TTCK Việt Nam tăng điểm/NĐT được khuyến nghị nắm giữ vị thế trung hạn và chỉ kê mua lại một phần vị thế trading ở vùng giá thấp trong các nhịp điều chỉnh

Bản tin chứng khoán 29/09/2021

29/09/2021 05:31:00 PM
TTCK Việt Nam giảm điểm/NĐT được khuyến nghị nắm giữ vị thế trung hạn và tiếp tục kê mua lại một phần vị thế trading ở vùng giá thấp trong các nhịp điều chỉnh.

Bản tin chứng khoán 28/09/2021

28/09/2021 05:03:00 PM
TTCK Việt Nam tăng điểm/NĐT được khuyến nghị tránh mua đuổi, ngoài phần vị thế nắm giữ trung hạn, chỉ kê mua lại một phần vị thế trading ở vùng giá thấp trong các nhịp điều chỉnh.

Bản tin chứng khoán 27/09/2021

27/09/2021 05:27:00 PM
TTCK Việt Nam giảm điểm/Sau khi bán thu hẹp tỷ trọng vị thế ngắn hạn, NĐT có thể trải mua trở lại 1 phần khi chỉ số về vùng hỗ trợ đã đề cập, nhưng lần tuân thủ nguyên tắc dừng lỗ nếu VNIndex phá vỡ điểm đỡ này.

Bản tin chứng khoán 24/09/2021

24/09/2021 05:22:00 PM
TTCK Việt Nam giảm điểm/NĐT được khuyến nghị duy trì vị thế trung hạn và bán giảm vị thế trading ngắn hạn nếu chỉ số không vượt cản thành công trong phiên kế tiếp

Bản tin chứng khoán 23/09/2021

23/09/2021 05:02:00 PM
TTCK Việt Nam tăng điểm/ NĐT được khuyến nghị duy trì vị thế trung hạn và tiếp tục nắm giữ vị thế trading đã mở trở lại tại vùng hỗ trợ.

Bản tin chứng khoán 22/09/2021

22/09/2021 05:32:00 PM
TTCK Việt Nam tăng điểm/NĐT được khuyến nghị duy trì vị thế trung hạn và tiếp tục nắm giữ vị thế trading đã mở trở lại tại vùng hỗ trợ.

Bản tinh chứng khoán 21/09/2021

21/09/2021 04:54:00 PM
TTCK Việt Nam giảm điểm tương đồng với diễn biến thị trường chứng khoán thế giới khi các nhà đầu tư lo ngại cuộc họp của Fed tuần này có thể đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cao hơn nữa/ NĐT được khuyến nghị duy trì vị thế trung hạn và tiếp tục trải lệnh mua trở lại 1 phần vị thế trading khi chỉ số quay xuống vùng hỗ trợ đã đề cập.