Bản tin ngày/tuần

Bản tin chứng khoán 18/10/2021

18/10/2021 05:30:00 PM
TTCK Việt Nam tăng điểm/NĐT được khuyến nghị nắm giữ các vị thế trung hạn ở mức trung bình và tiếp tục trải lệnh mua lại từng phần vị thế trading ngắn hạn tại các vùng hỗ trợ.

Bản tin chứng khoán 15/10/2021

15/10/2021 04:59:00 PM
TTCK Việt Nam tăng điểm/NĐT được khuyến nghị nắm giữ các vị thế trung hạn ở mức trung bình và tiếp tục trải lệnh mua lại từng phần vị thế trading ngắn hạn tại các vùng hỗ trợ.

Bản tin chứng khoán 14/10/2021

14/10/2021 05:04:00 PM
TTCK Việt Nam giảm điểm/NĐT được khuyến nghị tiếp tục nắm giữ các vị thế trung hạn ở mức trung bình và trải lệnh mua lại từng phần vị thế trading ngắn hạn tại các vùng hỗ trợ.

Bản tin chứng khoán 13/10/2021

13/10/2021 05:07:00 PM
TTCK Việt Nam giảm điểm/NĐT được khuyến nghị tiếp tục nắm giữ các vị thế trung hạn ở mức trung bình và trải lệnh mua tại từng phần vị thế trading ngắn hạn tại các vùng hỗ trợ.

Bản tin chứng khoán 12/10/2021

12/10/2021 05:21:00 PM
TTCK Việt Nam giảm điểm/NĐT được khuyến nghị tiếp tục nắm giữ các vị thế trung hạn ở mức trung bình và linh hoạt mua tại hỗ trợ/bán tại kháng cự thêm một phần vị thế trading ngắn hạn

Bản tin chứng khoán 11/10/2021

11/10/2021 05:55:00 PM
TTCK Việt Nam tăng điểm/NĐT được khuyến nghị trải lệnh chốt lời từng phần vị thế trading ngắn hạn nhưng tiếp tục nắm giữ các vị thế trung hạn ở mức trung bình.

Bản tin chứng khoán 08/10/2021

08/10/2021 04:50:00 PM
TTCK Việt Nam tăng điểm/NĐT được khuyến nghị nắm giữ các vị thế đã mở và chỉ chốt lời từng phần vị thế ngắn hạn khi VNIndex tiếp cận vùng đích đã đề cập

Bản tin chứng khoán 07/10/2021

07/10/2021 05:20:00 PM
TTCK Việt Nam tăng điểm/NĐT được khuyến nghị nắm giữ các vị thế đã mở trong nhịp điều chỉnh vừa qua và chỉ chốt lời từng phần vị thế ngắn hạn khi VNIndex tiếp cận vùng đích đã đề cập

Bản tin chứng khoán 06/10/2021

06/10/2021 05:32:00 PM
TTCK Việt Nam tăng điểm/NĐT được khuyến nghị nắm giữ các vị thế đã mở trong nhịp điều chỉnh vừa qua và chỉ chốt lời từng phần vị thế ngắn hạn khi VNIndex tiếp cận vùng đích đã đề cập

Bản tin chứng khoán 05/10/2021

05/10/2021 05:17:00 PM
TTCK Việt Nam tăng điểm/NĐT được khuyến nghị nắm giữ các vị thế đã mở trong nhịp điều chỉnh vừa qua và chỉ chốt lời 1 phần vị thế ngắn hạn khi VNIndex tiếp cận vùng đích kỳ vọng kế tiếp tại quanh 139x