Bản tin ngày/tuần

Bản tin chứng khoán 13/03/2024

13/03/2024 05:43:36 PM
TTCK Việt Nam tăng điểm mạnh/ NĐT được khuyến nghị tránh mua đuổi trong các nhịp hồi phục, có thể thực hiện bán chốt lời từng phần và hạ tỷ trọng các vị thế trading khi chỉ số tiếp cận vùng cản kế tiếp quanh 1300 (+-10).

Bản tin chứng khoán 12/03/2024

12/03/2024 05:08:00 PM
TTCK Việt Nam tăng điểm/ NĐT được khuyến nghị trải lệnh từng phần, gia tăng tỷ trọng trading gối đầu cho vị thế đang nắm giữ khi chỉ số hoặc các mã mục tiêu quay xuống các vùng hỗ trợ.

Bản tin chứng khoán 11/03/2024

11/03/2024 05:32:49 PM
TTCK Việt Nam giảm điểm/ NĐT được khuyến nghị trải lệnh từng phần, gia tăng tỷ trọng trading gối đầu cho vị thế đang nắm giữ khi chỉ số hoặc các mã mục tiêu quay xuống các vùng hỗ trợ.

Bản tin chứng khoán 08/03/2024

08/03/2024 04:34:01 PM
TTCK Việt Nam giảm điểm/ NĐT được khuyến nghị kê lệnh giải ngân từng phần, tăng tỷ trọng trading gối đầu cho vị thế nắm giữ khi chỉ số hoặc các mã mục tiêu quay xuống các vùng hỗ trợ

Bản tin chứng khoán 07/03/2024

07/03/2024 05:21:20 PM
TTCK Việt Nam tăng điểm/ NĐT được khuyến nghị tránh mua đuổi trong các nhịp tăng nóng, chỉ kê lệnh giải ngân một phần tỷ trọng gối đầu cho các vị thế đang nắm giữ khi chỉ số hoặc các mã mục tiêu quay xuống các vùng hỗ trợ gần

Bản tin chứng khoán 06/03/2024

06/03/2024 05:33:17 PM
TTCK Việt Nam giảm điểm/ NĐT được khuyến nghị tránh mua đuổi trong các nhịp tăng nóng, chỉ kê lệnh giải ngân một phần tỷ trọng gối đầu cho các vị thế đang nắm giữ khi chỉ số hoặc các mã mục tiêu quay xuống các vùng hỗ trợ gần

Bản tin chứng khoán 05/03/2024

05/03/2024 05:31:49 PM
TTCK tăng điểm/ NĐT được khuyến nghị tránh mua đuổi trong các nhịp tăng nóng, chỉ kê lệnh giải ngân một phần tỷ trọng gối đầu cho các vị thế đang nắm giữ khi chỉ số hoặc các mã mục tiêu quay xuống các vùng hỗ trợ gần

Bản tin chứng khoán 04/03/2024

04/03/2024 05:09:26 PM
TTCK Việt Nam tăng điểm/ NĐT được khuyến nghị tránh mua đuổi trong các nhịp tăng sớm, có thể giải ngân với tỷ trọng nhỏ khi các mã mục tiêu và chỉ số quay xuống các vùng hỗ trợ gần

Bản tin chứng khoán 01/03/2024

01/03/2024 05:08:36 PM
TTCK Việt Nam tăng điểm/ NĐT được khuyến nghị tránh mua đuổi trong các nhịp tăng sớm, có thể giải ngân với tỷ trọng nhỏ khi các mã mục tiêu và chỉ số quay xuống các vùng hỗ trợ gần

Bản tin chứng khoán 29/02/2024

29/02/2024 05:28:04 PM
TTCK Việt Nam giảm điểm/ NĐT được khuyến nghị tránh mua đuổi trong các nhịp tăng sớm, chỉ trải lệnh mua từng phần khi chỉ số hoặc các mã mục tiêu quay xuống các vùng hỗ trợ, đặc biệt là các điểm đỡ tương ứng với vùng quanh 1180 (+-10) của VNIndex.