Bản tin ngày/tuần

Bản tin chứng khoán 27/03/2024

27/03/2024 05:44:28 PM
TTCK Việt Nam tăng điểm/ NĐT được khuyến nghị tránh mua đuổi trong các nhịp tăng điểm, ưu tiên cơ cấu tỷ trọng danh mục về ngưỡng an toàn khi chỉ số hoặc cổ phiếu đang nắm giữ vượt đỉnh.

Bản tin chứng khoán 26/03/2024

26/03/2024 04:28:33 PM
TTCK Việt Nam tăng điểm/ NĐT được khuyến nghị tránh mua đuổi trong các nhịp tăng điểm, ưu tiên cơ cấu tỷ trọng danh mục về ngưỡng an toàn khi chỉ số hoặc cổ phiếu đang nắm giữ vượt đỉnh

Bản tin chứng khoán 25/03/2024

25/03/2024 05:33:43 PM
TTCK Việt Nam giảm điểm/ NĐT được khuyến nghị tránh mua đuổi trong các nhịp tăng điểm, chỉ gia tăng tỷ trọng trading gối đầu cho các vị thế đang nắm giữ khi chỉ số hoặc các mã mục tiêu quay xuống vùng hỗ trợ

Bản tin chứng khoán 22/03/2024

22/03/2024 04:40:47 PM
TTCK Việt Nam tăng điểm/ NĐT được khuyến nghị tránh mua đuổi trong các nhịp tăng điểm, thực hiện chiến lược bán chủ động chốt lời từng phần ở vùng giá cao khi VNINDEX hoặc cổ phiếu mục tiêu vượt đỉnh đối với các vị thế trading đã mua thêm trong nhịp điều chỉnh vừa qua hoặc hiện còn đang nắm giữ.

Bản tin chứng khoán 21/03/2024

21/03/2024 05:43:35 PM
TTCK tăng điểm mạnh/ NĐT được khuyến nghị tránh mua đuổi trong các nhịp tăng điểm, thực hiện chiến lược bán chủ động chốt lời từng phần ở vùng giá cao khi VNINDEX hoặc cổ phiếu mục tiêu vượt đỉnh đối với các vị thế trading đã mua thêm trong nhịp điều chỉnh vừa qua hoặc hiện còn đang nắm giữ

Bản tin chứng khoán 20/03/2024

20/03/2024 05:53:22 PM
TTCK tăng điểm/ NĐT được khuyến nghị tránh mua đuổi trong các nhịp tăng điểm, thực hiện chiến lược bán chủ động chốt lời từng phần ở vùng giá cao khi VNINDEX hoặc cổ phiếu mục tiêu vượt đỉnh đối với các vị thế trading đã mua thêm trong nhịp điều chỉnh vừa qua hoặc hiện còn đang nắm giữ

Bản tin chứng khoán 19/03/2024

19/03/2024 05:19:35 PM
TTCK Việt Nam giảm điểm/ NĐT được khuyến nghị trải lệnh từng phần, gia tăng tỷ trọng trading gối đầu cho vị thế đang nắm giữ khi chỉ số hoặc các mã mục tiêu quay xuống các vùng hỗ trợ

Bản tin chứng khoán 18/03/2024

18/03/2024 05:51:57 PM
TTCK Việt Nam giảm điểm/ NĐT được khuyến nghị trải lệnh từng phần, gia tăng tỷ trọng trading gối đầu cho vị thế đang nắm giữ khi chỉ số hoặc các mã mục tiêu quay xuống các vùng hỗ trợ

Bản tin chứng khoán 15/03/2024

15/03/2024 05:23:05 PM
TTCK giảm điểm/ NĐT được khuyến nghị tránh mua đuổi trong các nhịp hồi phục, có thể thực hiện bán chốt lời từng phần và hạ tỷ trọng các vị thế trading khi chỉ số tiếp cận vùng cản kế tiếp quanh 1300 (+-10)

Bản tin chứng khoán 14/03/2024

14/03/2024 05:21:47 PM
TTCK Việt Nam giảm điểm/ NĐT được khuyến nghị tránh mua đuổi trong các nhịp hồi phục, có thể thực hiện bán chốt lời từng phần và hạ tỷ trọng các vị thế trading khi chỉ số tiếp cận vùng cản kế tiếp quanh 1300 (+-10).