Hướng dẫn xác định Nhà đầu tư chuyên nghiệp

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là gì?

Theo quy định tại Luật Chứng khoán năm 2019 (Điều 11) và Nghị định 65/2023/NĐ-CP ban hành ngày 16 tháng 09 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Cụ thể, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (NĐTCN) là nhà đầu tư có năng lực tài chính hoặc có trình độ chuyên môn về chứng khoán, bao gồm cả nhà đầu tư tổ chức lẫn nhà đầu tư cá nhân.

 • Nhà đầu tư tổ chức bao gồm: Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan; công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch.
 • Nhà đầu tư cá nhân bao gồm: người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán; Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng (năm liền trước năm mua trái phiếu).
Loại hình trái phiếu doanh nghiệp

Trái phiếu Doanh nghiệp (TPDN) có 2 loại: TPDN phát hành riêng lẻ và TPDN phát hành ra công chúng.

Theo Quy định mới của Luật chứng khoán năm 2019 về NĐTCN, có hiệu lực từ 1/1/2021, NĐTCN được mua TPDN phát hành riêng rẻ. 

TPDN phát hành ra công chúng được chào bán rộng rãi cho mọi nhà đầu tư.

Cách xác định tư cách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

Nhà đầu tư muốn trở thành NĐTCN  cần thoả mãn 1 trong các yếu tố sau:

Trường hợp là nhà đầu tư cá nhân:
 • Có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.
 • Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
 • Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng (năm liền trước năm mua trái phiếu). Trong thời hạn 01 năm kể từ thời điểm được công ty chứng khoán xác định là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư không phải thực hiện xác định lại tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khi tham gia mua TPDN phát hành riêng lẻ.
​Trường hợp là nhà đầu tư tổ chức:
 • Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan.
 • Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch.
Hướng dẫn xác định Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tại KBSV

Hiện nay, KBSV đã triển khai quy trình xác định tư cách nhà đầu tư chuyên nghiệp. Cụ thể như sau:

 • Bước 1: Quý khách điền thông tin và ký giấy Đề nghị xác định Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (theo mẫu) và cung cấp đầy đủ tài liệu cần thiết cho KBSV.
   
STT Đối tượng được xác định tư cách NĐTCKCN Hồ sơ xác định tư cách NĐTCKCN
1 Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy tờ tương đương khác.
2 Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng;

hoặc Tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch.
Đối với các tổ chức khác không phải tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác; báo cáo tài chính năm được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên được soát xét.

Đối với tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch: quyết định chấp thuận niêm yết, đăng ký giao dịch đối với tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch.
3 Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán. a) Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân còn giá trị sử dụng;
 
b) Chứng chỉ hành nghề chứng khoán còn hiệu lực.
4 Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu 02 tỷ đồng được xác định bằng giá trị thị trường bình quân theo ngày của danh mục chứng khoán trong thời gian tối thiểu 180 ngày liền kề trước ngày xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, không bao gồm giá trị vay giao dịch ký quỹ và giá trị chứng khoán thực hiện giao dịch mua bán lại. a) Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân còn giá trị sử dụng;
 
b) Xác nhận của các công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán về giá trị thị trường của các danh mục chứng khoán niêm yết, chứng khoán đăng ký giao dịch tại thời điểm xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
5 Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng (năm liền trước năm mua trái phiếu). a) Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân còn giá trị sử dụng;
 
b) Hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả trong năm gần nhất trước thời điểm xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
 • Bước 2: KBSV kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ do khách hàng cung cấp.
 • Bước 3: KBSV tiến hành xác định Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và cung cấp văn bản xác nhận khi các thông tin và tài liệu cung cấp được xác nhận hợp lệ và đáp ứng yêu cầu. 
Biểu mẫu tải tại đây
Để biết thêm thông tin chi tiết, Qúy khách vui lòng liên hệ với nhân viên chăm sóc khách hàng hoặc Hotline 19001711